Kvíltet.cz

Historie

Počátek našeho působení se datuje k roku 1992. Zakládajícími členy byli: Naděžda Mjachká, Jitka Frieseová, Stanislava Smečková, Pavel Janák, Juraj Mjachký, Lubor Švejnar. Repertoár byl hlavně postaven na černošských spirituálech.

Od té doby se v souboru vystřídalo několik členů: Jaroslava Malovaná, Kateřina Podlešáková, Bohdana Křížová, Romana Šveňhová, Dan Ryšavý, Viktor Samko, Luděk Cupal, Roland Solloch. Ve spolupráci s Varnsdorfským chrámovým sborem jsme pravidelně vystupovali v německých příhraničních městech. V samostatné historii Kvíltetu každý rok vystupujeme v programu Varnsdorfského hudebního léta, při příležitosti různých vernisáží a také při životních jubileích významných varnsdorfských rodáků, jako je malíř Josef Poláček.

Také jsme vystřídali již několik míst, kde jsme se scházeli ke zkouškám. Prvními místy byla rodinná zázemí Mjachkých, Frieseových, Cupalových. Potom jsme se usídlili na kratší čas v ZUŠ Varnsdorf, pak na delší dobu v Městském divadle. Zatím posledním místem našeho působení je sál Městské knihovny Varnsdorf. V Kvíltetu se nejen zpívá, ale také utužují vztahy. Během naší historie vznikla ze členů už 3 manželství – Naďa a Pavel Janákovi, Romana a Luděk Cupalovi a Veronika a Karel Matysovi.

2012 - 2021

2017

Koncert souboru Kvíltet ve Varnsdorfu 26. května a Soustředění souboru Kvíltet.

2016

Koncert souboru Kvíltet ve Varnsdorfu 3. června a Soustředění souboru Kvíltet.

2015

Koncert souboru Kvíltet ve Šluknově 19. prosince, koncert souboru Kvíltet v Kolíně 15. prosince a soustředění souboru Kvíltet.

2014

Koncert souboru Kvíltet v knihovně Varnsdorf 30. května a soustředění souboru Kvíltet.

2013

Soustředění souboru Kvíltet v Krkonoších (duben 2013) – Stává se již pravidlem, že jeden z dubnových víkendů trávíme na Tosance. Ač byla již polovina dubna, museli jsme se k chaloupce málem brodit sněhovými závějemi. Matysovi na to vyzráli a vzali si na pomoc sáně. Tato spíše zimní nálada nám ale v příjemném prostředí vůbec nevadila. Zatopili jsme v krbu a pustili se do zpívání. Z pilné práce nás vytrhla jen potřeba hladu, spánku či péče o malého Ondru a Julinku. V sobotu se celá Kvíltet vydal na výlet k Mumlavským vodopádům, abychom se trochu protáhli a provětrali na čerstvém horském vzduchu. Natrénovali jsme několik skladeb, které předvedeme našim posluchačům na nejbližších koncertech. Jediným negativem na celém soustředění byla neúčast některých našich členů. Ostatní věří, že se pánové vše co nejrychleji a co nejlépe doučí.

2012

Nedělní kávička a k ní písnička (1. duben) – společné zpívání se sborem Continuo z Kolína a Kvíltetu Varnsdorf. ( Pod heslem: Zpívá celá rodina jsme rádi pozvali pěvecký sbor Continuo, ve kterém zpívá sestra naší členky Laďky Ondráčkové – Jitka. Kolínský sbor si v našem kraji udělal víkendové soustředění, takže při vystoupení předvedl své starší i zcela nové skladby. Setkání bylo velmi příjemné nejen pro nás – účinkující, ale i pro posluchače. Ti dostali k poslechu dle přání kávu či čaj a malý zákusek. Jen víc takových příjemných odpolední!

Velkopáteční spoluúčinkování na pořadu „Cestou bolesti a víry“ (6. duben) spolu se studiem Doteky při každoročním výstupu na Křížový vrch v Jiřetíně pod Jedlovou.

Soustředění v Krkonoších (13.-15. duben). Letos jsme opět zavítali do krásného prostředí Krkonoš, kam jsme utekli od každodenních starostí. Kolem chalupy ležely ještě závěje sněhu, ale sluníčko svítilo celé dny. Přivezli jsme si repertoár na naše koncerty 22. 4. a 15. 6. a pilně trénovali. Dobrá nálada nám vydržela od pátku až do neděle a nacvičili jsme spoustu skladeb. Zkoušky podpořila spousta přivezených dobrot a vínečko, které se ke zpěvu dobře popíjí. Soustředění nám zpestřovala i malá Julinka, která nás zaměstnávala všechny a velmi ráda s námi také zpívala. Hostem byla i přítelkyně Karla Matyse ml. – Anežka. Už se těšíme na příští rok :o)

Koncert k 20. výročí Kvíltetu (15. červen 2012). Letošní tradiční koncert byl ve svátečnějším duchu než předešlé roky. Oslava dvaceti let působení našeho pěveckého sdružení Kvíltet stojí přeci za to! Místem konání jsme zůstali věrni Městské knihovně Varnsdorf a možností dát si ke zpěvu vínečko také. Sešli se všichni naši věrní posluchači, rodinní příslušníci, kamarádi a také ženské pěvecké sdružení Náhodou, které bylo našim hostem. Večer proběhl ve velmi příjemném duchu a završen byl výborným dortem z cukrárny Sluníčko, který jsme dostali jako sponzorský dar. Zpěváci i návštěvníci koncertu seděli do pozdních nočních hodin a rozcházeli se s úsměvem na tvářích. Věříme, že i další roky budeme přinášet naším zpěvem radost a pohodu. ZPĚVU ZDAR!

Alena Marie Dančová – Deník Děčínsko:

V pátek 15. 6. se kolem deváté hodiny večerní začali trousit lidé na terasu Městské knihovny Varnsdorf. Měli k tomu dobrý důvod – Varnsdorfské pěvecké komorní těleso Kvíltet slavilo své 20. výročí. I když jsou mezi místními již za ta léta poměrně dobře známi, sluší se trochu shrnout jejich pěveckou éru – začátky se datují do roku 1992, kdy se několik členů Varnsdorfského chrámového sboru rozhodlo, že by rádi zpívali i jiný repertoár. Začínali převážně na černošských spirituálech a později rozšířili svou tvorbu i na lidové nebo popové písně, nezapomínaje při tom na duchovní hudbu. Počet členů souboru Kvíltet byl vždy nestálý a vystřídaly se mezi zpěváky již mnohé tváře. Jedinou aktivní členkou z původní sestavy je v současné době už jen Jitka Frieseová. Dnes sbor vedený Veronikou Matysovou čítá 7 zpěváků a klavíristku. Jako hosta večera si Kvíltet přibral vokální sdružení Náhodou, fungující ve Varnsdorfu čtvrtým rokem, a který vede paní Alena Smetanová.

Na začátku všechny posluchače (zhruba tři desítky) přivítala Veronika Matysová, jakožto ředitelka knihovny, a pak už se jen zpívalo a pilo víno, neboť večer nesl již tradičně příznačný název „S Kvíltetem při víně a při svíčkách“. Hned úvodem si obě pěvecká tělesa zazpívala společnou píseň, načež se v účinkování prostřídala. Kvíltet předvedl procházku mnoha žánry, jak je u něj zvykem, a dámy z Náhodou se představily s písněmi Marty Kubišové.

V závěru pak „pomohla“ Kvíltetu“ jedna z bývalých členek. „Exkvílteťáků“ bylo sice pozváno více, bohužel však z různých důvodů nemohli dorazit. Přišli tak nejen o zpívání, ale také o dort, jejž věnovala Kvíltetu cukrárna Sluníčko. Sdružení Náhodou mělo náhodou připraveno navíc i zpívané blahopřání, a potom už se jen slavilo, vzpomínalo a povídalo. Kvíltet je stálicí nejen varnsdorfského hudebního nebe a snad když už má 20 let působení za sebou, ať mu to tedy alespoň ještě jednou tak dlouho vydrží zpívat. Minimálně stejně krásně, jako dosud.

2002 - 2011

2011

Soustředění v Krkonoších 16.-18. dubna. Na dubnový víkend jsme si zamluvili chatu firmy TOS Varnsdorf a odjeli jsme na soustředění našeho sboru do Krkonoš. Uvítali jsme možnost odjet od starostí a ostatních rodinných členů a udělat si několik dní intenzivního zpívání na naše koncerty.

Koncert v Městské knihovně 27. května „S Kvíltet při víně“. Náš koncert v rámci Varnsdorfského hudebního léta je již dlouholetou tradicí. Od koncertů při svíčkách jsme přešli ke koncertu při víně, což velmi dobře ocenili naši posluchači, kteří přišli v tak hojném počtu, že jsme museli sál „prodloužit“ o otevřený balkón, aby se vůbec vešli. Každý návštěvník koncertu dostal skleničku červeného či bílého vína. Tentokrát jsme přizvali ke spolupráci pana Milana Hrabala, který zpívání zpestřoval svými překlady lužickosrbských přísloví ze své knihy Kůň má nohy, koza rohy – hornolužická přísloví. V sále vládla velmi dobrá nálada a posluchači se rozcházeli do svých domovů velmi pomalu a neradi, což nás samozřejmě těšilo. Jsme rádi, že můžeme dělat sobě i ostatním radost.

Vánoční benefiční koncert pro Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně. Stává se již milou tradicí, že se v době adventu setkáváme s matkami a dětmi z Domova sv. Máří Magdaleny v Jiřetínském kostele. My jim zazpíváme několik vánočních písní a skladeb a nakonec vždy končíme společným zpěvem. Letos nás podpořil i menší sboreček dětí ze ZUŠ, který si zazpíval několik písní i samostatně.

Společné vánoční vystoupení s Dykytou v Krásné Lípě. Hned po koncertě v Jiřetíně jsme urychleně přejeli do Krásné Lípy, kde jsme měli další vystoupení s Dykytou. Dykyta předvedla své vánoční pásmo a my zazpívali své koledy a adventní písně.

2010

Koncert v Budyšíně v rámci projektu Setkávání přes hranice. Vystoupení se konalo v rámci projektu Městské knihovny Varnsdorf – Setkávání přes hranice. Už od doby Chrámového sboru máme v repertoáru několik lužickosrbských písní. Zazpívali jsme je při setkání spolku Lužických Srbů. Koncert se velmi líbil.

Vánoční koncert v Jiřetíně pod Jedlovou. Ani velké mrazy neodradily naše posluchače, kteří si našli cestu do kostela, aby si poslechli několik vánočních a adventních písní. Zmrzlí jsme byli všichni, ale přesto nás u srdce hřálo milé setkání během vánočního času.

2008
Benefiční koncert pro Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou.

2007

Koncert v Budyšíně v rámci projektu Setkávání přes hranice. Vystoupení se konalo v rámci projektu Městské knihovny Varnsdorf – Setkávání přes hranice. Už od doby Chrámového sboru máme v repertoáru několik lužickosrbských písní. Zazpívali jsme je při setkání spolku Lužických Srbů. Koncert se velmi líbil.

Vánoční koncert v Jiřetíně pod Jedlovou. Ani velké mrazy neodradily naše posluchače, kteří si našli cestu do kostela, aby si poslechli několik vánočních a adventních písní. Zmrzlí jsme byli všichni, ale přesto nás u srdce hřálo milé setkání během vánočního času.

2006

Benefiční koncert při svíčkách pro Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou.

2003

Společné zpívání s folklórní skupinou Dykyta z Krásné Lípy k 80. narozeninám Ilji Hurníka, kterému byl sám skladatel přítomen

2002

Koncert v Růžové zahradě na Děčínském zámku ve spolupráci s vokálním sdružením Verbascum. Na pozvání spřízněného vokálního sdružení Verbascum z Děčína jsme si přijeli zazpívat do krásného prostředí děčínského zámku. V kapli tzv. Růžové zahrady jsme zazpívali několik madrigalů.

1992 - 2001

2001

Koncert v rámci Varnsdorfského hudebního léta s vokální skupinou D&D z Karlových Varů.

1999

Zazpívat v roce 1999 prezidentu Václavu Havlovi při jeho návštěvě ve Šluknovském výběžku byla pro nás velká pocta.

Kvíltet.cz © 2024

Stránky vytvořilo Vandej studio

Ochrana osobních údajů